Vonné ihlany, magnolia

Vonné ihlany magnolia.

Obsah: v balení 10 ks ihlanov.

2,00 €