Backflow - tečúci dym- biela šalvia- 10 ks

White sage- biela šalvia

obsah- 10 ks

Tečúci dym vyteká zo spodnej strany kužeľa.

5,00 €