Backflow - tečúci dym-sandal- santalové drevo- 10 ks

Santal- santalové drevo,

obsah- 10 ks

Tečúci dym vyteká zo spodnej strany kužeľa.

5,00 €