Backflow - tečúci dym- Ópium- 40 ks

Ópium

Obsah- 40 ks kužeľov.

Tečúci dym vyteká zo spodnej strany kužeľa.

15,00 €