Backflow- tečúci dym- Nag chamoa, 10 ks

Nag champa,

obsah- 10 ks

Tečúci dym vyteká zo spodnej strany kužeľa.

5,00 €