Backflow - tečúci dym- Musk, mošus- 40 ks

Musk, mošus.

Obsah- 40 ks kužeľov.

Tečúci dym vyteká zo spodnej strany kužeľa.

15,00 €